CrossFit 2600

Tuesday 18th September

8 minute AMRAP
5 Pull-ups
10 HR Push-upsw
15 Squats
5 Wall Walks
10 HR Push-ups
15 Squats

REST  2 minutes

8 minute AMRAP
3 Handstand Push-ups
12 Alt KB Lunge (24/12kg)
12 KB V-situps (24/12kg)